Jin He zai

Escritor e roterista
Jin He Zai, pseudônimo de Zeng Yu, é um romancista e roteirista chinês. Ele é conhecido principalmente como o autor de “Odissey of Kant” (の星汉és, Ruo Xinghan Tiankong), “Wukong Biography” (悟传, Wukong Zhuan) adaptou-se no filme Wukong de 2017, e os dois romances “Jiu Zhou – Yu Chuanshuo” (の州·羽传) e “Jiu Zhou – Haishang Muyun Ji” (州上牧记 ), parte da série Novoland.